divendres, 10 de febrer de 2012

PROJECTES EN MARXA

Activitats organitzades des de la Biblioteca Antonio Martin

Setmana temàtica.

La proposta que la Biblioteca en proposa per aquest curs, és una activitat al voltant dels relats d’un camp de la literatura de ficció, en concret  la novel·la policíaca/novel·la negra.

Durant la sessió es busca la participació activa de nois i noies en la descoberta d’elements propis del camp literari que es promou. S’ambienta la sala infantil de la biblioteca, durant una setmana, entorn al tema triat. Una narradora llegueis relats als grups participants. Es proposa treballar una fitxa per descobrir elements presents als llibres i a l’ambientació exposada, com també als relats escoltats.

Comptem amb la nostra detectiu particular que es diu Rose Avalon, és escriptora local, i narra de forma dramatitzada un conte molt misteriós de Sherlock Holmes. Ha escrit Nocturne para violin, novel·la de terror, que podeu trobar a la Biblioteca Antonio Martín.

Més informació.


Taller de poesia


Aquesta activitat vol apropar els nens/nenes al món de la poesia, tot aprofitant la imaginació dels infants. Activitat dirigida per Maribel Martín Julián.

Mes informació sobre:  Juga amb la poesia. Propostes didàctiques i el Concurs

Més informació

SESSIÓ 4

Sessió 4

SABER LLEGIRL'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos.  
Les habilitats funcionals bàsiques de lectura s'assoleixen al cicle inicial de primària i es continua el treball de les estratègies lectores, adaptades a les necessitats de cada moment en els cicles i etapes posteriors.


Educació Primària
Orientacions per a la millora de la competència escrita dels nens i les nenes de l’educació primària, tant des de la vessant receptiva (lectura) com des de la vessant productiva (escriptura). Reflexions sobre el desenvolupament de la competència comunicativa de l’alumnat, acompanyades d’instruments per a la presa de decisions i propostes de millora en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura que enforteixen també el treball de la llengua de manera transversal.


Educació Secundària
Orientacions per a la millora de la competència escrita dels nois i noies de l’educació secundària, tant des de la vessant receptiva (lectura) com des de la vessant productiva (escriptura). Reflexions sobre el desenvolupament de la competència comunicativa de l’alumnat, acompanyades d’instruments per a la presa de decisions i propostes de millora en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura que enforteixen també el treball de la llengua de manera transversal.

Aprendre textos és una web desenvolupada per l'Ana Teberosky i el seu equip, al servei de la formació i actualització dels mestres de l'Educació Infantil i Primària envers l'ensenyament i l'aprenentatge del llenguatge oral i escrit.


ENTRENA'T PER LLEGIR
Recurs en línia relatiu al procés de descodificació i de comprensió lectora que permet treballar la lectura des de diferents nivells i habilitats. Primària i Nouvinguts. Forma part de l’EDU 365.cat.


ELS CONTES DEL TOM I LAIA
Lectura i audició de contes amb activitats de comprensió. Ideal per a CI, també per a treballar autònomament a CM.


CONTES SPC
Recull de 8 contes que treballen els Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació (SAAC) d'una manera lúdica i motivadora per potenciar la comunicació en els alumnes tenint en compte les seves limitacions. Són interessants per a EI, CI i Nouvinguts petits. Autors Òscar Morales i Joan Antoja.

Guies de lectura de 11 llibres amb activitats de comprensió per abans i després de llegir. A partir del Cicle Mitjà de Primària. Guies de lectura de 6 contes amb activitats de comprensió per abans i després de la lectura en castellà. A partir del Cicle Mitjà de Primària.

VOY A LEER !
Guies de lectura de 6 contes amb activitats de comprensió per abans i després de la lectura en castellà. A partir del Cicle Mitjà de Primària.
54 guies de lectura de llibres. Exercicis per abans i després de llegir.
Comprensió i anàlisi de l’obra. Destinat a l’alumnat de l’ESO, amb tres graus de dificultat. 32 guies de lectura de llibres en castellà. Exercicis per abans i després de llegir. Comprensió i anàlisi de l’obra. Destinat a l’alumnat de l’ESO, amb tres graus de dificultat.


    LEER Y DESCUBRIR
32 guies de lectura de llibres en castellà als muds ESO de l’EDU 365. Exercicis per abans i després de llegir. Comprensió i anàlisi de l’obra. Destinat a l’alumnat de l’ESO, presenta tres graus de dificultat.


QUADERN DIGITAL
CUADERNO  DIGITAL
Lectura i escriptura de diferents tipologies textuals en català i castellà.  Adreçat a ESO.


17 unitats de la literatura catalana per temes. Lectura i audició de textos i exercicis de comprensió.18 unitats de la literatura castellana per temes. Lectura i audició de textos i exercicis de comprensió. Adient per a ESO i Batxillerat.LITERATURA castellana
18 unitats de la literatura castellana per temes. .  Lectura i audició de textos i exercicis de comprensió. Adient per a ESO i Batxillerat.

EL GUST PER LLEGIR


A continuació trobareu enllaços relacionats amb el gust per llegir que esperem siguin del vostre interès .


Lectura, libros y animación. Es tracta del treball de Victor Moreno, escriptor i professor. En aquesta obra es plantegen activitats encaminades al desenvolupament de la competència lectora, que poden i han de ser realitzades a la biblioteca escolar.
Activitats organitzades en dues unitats didàctiques sobre el concepte de llibre i les seves parts integrants, que es desenvolupen didàcticament a través de jocs que estimulen la imaginació, la construcció del coneixement i el sentit crític

Una ma de contes. Extensa selecció de contes classificats per personatges, origen geogràfic, tècnica,títol, autor i il·lustrador.
Tots els contes es presenten en català, anglès i aranès.
Inclou dos interessants apartats: BLOG i TALLER (per a la construcció de contes).


Un mar de contes. És un grup de pàgines, destinades a totes les edats i orientades a un públic preocupat per l'educació, l'ensenyament i la cultura. Ofereix  una extensa selecció de contes en diversos apartats:  contes clàssics, contes dels lectors, contes en vers,faules d'isop.. En català, castellà, occità i anglès

La vaca Connie. Es tracta d'un  conte en versió multimèdia, dividit en sis parts, que  es poden llegir de forma independent: apareixen diversos animals del bosc que ens expliquen detalls de la protagonista, la VACA CONNIE. Per als més petits


Ficció. Selecció de 270 narracions dirigides a l’alumnat d’ESO. Descarregable en pdf

Imaginació. Selecció de llibres d’imaginació per a Infantil i Primària. Descarregable en pdf.M'endevines. Lectura , audició i resolució d’endevinalles.  Per a Educació Infantil, Primària, alumnat nouvingut. Hi ha diversos nivells de dificultat
                                                     Contes d’arreu del món per a totes les edatsQuè llegeixes és un gran espai d'intercanvi d'opinions que engloba totes les edats i que permet que qualsevol usuari es trobi en un entorn generacional afí. Per això hi ha 3 fòrums: · Fòrum Ploma pels adults,  Fòrum Boli pels joves, Fòrum Llapis pels més petits

Música de poetes. Espai virtual per conèixer les cançons que músics catalans han fet amb els millors nostres millors poetes. S’hi troben una sèrie de recursos poètics per a treballar a l’aula. Adreçat, sobretot a ESO i Batxillerat.

Itineraris de Lectura. que coordina la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, és una activitat que, des de 1998, promociona la literatura catalana i el foment de la lectura en l'àmbit de l'ensenyament primari, secundari i d'adults. Té dues modalitats: Autors a les aules i En veu alta


El Gust per la Lectura ofereix informació i material didàctic al professorat, estratègies i recursos per a la dinamització de la lectura per a afavorir el desenvolupament de les competències literària, social i ciutadana. Dossiers en format pdf per descarregar

Selecció de còmics de producció actual amb especial atenció als autors i a la història del còmic al nostre país.  Per a tothom

LLEGIR PER APRENDRE


"Llegir per aprendre" o l'ús de la lectura per a l'aprenentatge. La capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, la descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument d'aprenentatge en totes les àrees del currículum.Biblioteca escolar II: La competència informacional des de la biblioteca escolar
Documents de formació Puntedu: procés de cerca, tractament i ús de la informació.


LEER  PARA  COMPRENDER
Treball realitzat pel professor Víctor Moreno adreçat al professorat . Interessant presentació sobre la  comprensió lectora en les diferents àrees de coneixement, amb propostes de treball i activitats orientades, principalment  l’ESO.


Portal de les biblioteques públiques de Salt que presenta un taller en línia de cerca i recuperació de la informació  a Internet. Adreçat a alumnat de 10 a 14 anys, al professorat i responsables de biblioteques. Molt interessant i profitós.


ELS  CONTES  DE  LA  LAURA  I  EN  JOAN
Col·lecció d'11 contes que giren al voltant de continguts científics rigurosos, tant pel que fa al text com a les il·lustracions. Els contes es presenten en format pdf i en versió multimèdia, i s'acompanyen de la corresponent guia per facilitar-ne l'explotació didàctica.ELS  CONTES DE  LA  LUCIA
La Fundació Lucía proposa 10 contes pensats per ajudar els adults a tractar el tema del VIH en la franja d’edats de 7 a 14 anys. La família i els educadors poden seleccionar i aprofitar diverses possibilitats.  Versió en pdf per descarregar, en diverses llengües.

CONEIXEMENTS : Infantil i Primària
Selecció de llibres de coneixements per a Infantil i Primària.
Dossier en pdf.
CONEIXEMENTS : Secundària
Bibliografia per a les àrees curriculars d’ESO a través de tres tipologies documentals: llibres, publicacions periòdiques i recursos electrònics.
Dossier en pdf.
Els TALLERES DE LECTURA són activitats en les que s'experimenta la trobada directa amb textos de diferent naturalesa, on predominen les propostes de treball cooperatives i en que molts dels tallers ofereixen la possibilitat de ser plantejats com a joc o com a ruptura del treball quotidià.
Cada taller es recomana per a determinades àrees del currículum.  S'agrupen els tallers en tres grans blocs:
a) textos literari   b) textos informa     c) textos pràctics


ORGANITZACIÓ I GESTIÓ


Petita selecció de diverses webs de suport, reflexió i recursos pràctics sobre l'organització i gestió de la biblioteca , així com del concepte de BE en l'actualitat.  També hi ha enllaços amb els materials de formació PUNTEDU.
EPÈRGAM. Directori de blocs i webs de les biblioteques escolarsBiblioteca escolar: PUNTEDU. Un espai de recursos on poder trobar tot tipus d'informació en diferents tipus de suport per a potenciar la BE a través de la cerca, la investigació, el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector.  


Chilias. Una eina completa per iniciar els nens i nenes d'entre 9 i 12 anys en l’ús de les tecnologies i en la recerca de la informació i, per mitjà d’una proposta d’activitats, despertar la creativitat dels infants i el plaer per la lectura.


Què, qui, com de la Biblioteca: la posada en marxa de la Biblioteca en un centre educatiu.
L’objectiu del document és visibilitzar, de manera esquemàtica, els diferents punts claus que cal tenir present en un projecte de biblioteca que dóna suport al currículum.Fundación Germán Sánchez Ruipérez..  Presenta  una selecció 3140 títols d’obres de ficció i de caràcter informatiu que poden servir d’orientació per a la creació o manteniment de la col·lecció d’una biblioteca escolar, des d’educació infantil fins a batxillerat. Hi ha títols de les quatre llengües de l’Estat.Leer.es. Web del Ministerio de Educación que pretén transmetre l'entusiasme per la lectura i animar a practicar-la, així com aportar materials i consells per als docents i les famílies.Esporgar la Biblioteca a l'escola i a l'institut . Eina de suport per a les persones responsables de la biblioteca dels centres educatius pel que fa a les diverses actuacions de gestió del fons.


ADAPTACIÓ DE LA CDU PER A LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS  D’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Document pensat per facilitar a les persones responsables de la biblioteca l’organització dels documents i la localització a les prestatgeries d’una forma sistemàtica i amb uns criteris unificats.SOL. Servicio de Orientación de lectura:  espai dirigit a infants i joves de 0 a 18 anys . Informació, suggeriments i propostes per a famílies i professionals.Directrius IFLA/UNESCO. Dona pautes per al desenvolupament de les biblioteques escolars a tots els països incidint en el procés educatiu de l'infant. Interessant  tant per a la comunitat educativa com per als governs i polítics responsables en educació.
Bibliotecas escolars de Navarra. Web molt interessant del Gobierno de Navarra sobre  l’organització, gestió i dinamització  de la BE.


MATERIALS  DE  FORMACIÓ
Biblioteca escolar I: concepte, organització i dinamització.
QUI SOM?


Escoles i  Instituts del Prat, 


-  Biblioteca Antonio Martin
-  Pla de Foment de la Lectura, 
-  Secció Educació Ajuntament
-  Servei educatiu del Baix LLobregat- 4