divendres, 10 de febrer de 2012

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ


Petita selecció de diverses webs de suport, reflexió i recursos pràctics sobre l'organització i gestió de la biblioteca , així com del concepte de BE en l'actualitat.  També hi ha enllaços amb els materials de formació PUNTEDU.
EPÈRGAM. Directori de blocs i webs de les biblioteques escolarsBiblioteca escolar: PUNTEDU. Un espai de recursos on poder trobar tot tipus d'informació en diferents tipus de suport per a potenciar la BE a través de la cerca, la investigació, el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector.  


Chilias. Una eina completa per iniciar els nens i nenes d'entre 9 i 12 anys en l’ús de les tecnologies i en la recerca de la informació i, per mitjà d’una proposta d’activitats, despertar la creativitat dels infants i el plaer per la lectura.


Què, qui, com de la Biblioteca: la posada en marxa de la Biblioteca en un centre educatiu.
L’objectiu del document és visibilitzar, de manera esquemàtica, els diferents punts claus que cal tenir present en un projecte de biblioteca que dóna suport al currículum.Fundación Germán Sánchez Ruipérez..  Presenta  una selecció 3140 títols d’obres de ficció i de caràcter informatiu que poden servir d’orientació per a la creació o manteniment de la col·lecció d’una biblioteca escolar, des d’educació infantil fins a batxillerat. Hi ha títols de les quatre llengües de l’Estat.Leer.es. Web del Ministerio de Educación que pretén transmetre l'entusiasme per la lectura i animar a practicar-la, així com aportar materials i consells per als docents i les famílies.Esporgar la Biblioteca a l'escola i a l'institut . Eina de suport per a les persones responsables de la biblioteca dels centres educatius pel que fa a les diverses actuacions de gestió del fons.


ADAPTACIÓ DE LA CDU PER A LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS  D’INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Document pensat per facilitar a les persones responsables de la biblioteca l’organització dels documents i la localització a les prestatgeries d’una forma sistemàtica i amb uns criteris unificats.SOL. Servicio de Orientación de lectura:  espai dirigit a infants i joves de 0 a 18 anys . Informació, suggeriments i propostes per a famílies i professionals.Directrius IFLA/UNESCO. Dona pautes per al desenvolupament de les biblioteques escolars a tots els països incidint en el procés educatiu de l'infant. Interessant  tant per a la comunitat educativa com per als governs i polítics responsables en educació.
Bibliotecas escolars de Navarra. Web molt interessant del Gobierno de Navarra sobre  l’organització, gestió i dinamització  de la BE.


MATERIALS  DE  FORMACIÓ
Biblioteca escolar I: concepte, organització i dinamització.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada