divendres, 10 de febrer de 2012

SABER LLEGIRL'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d'interpretar textos.  
Les habilitats funcionals bàsiques de lectura s'assoleixen al cicle inicial de primària i es continua el treball de les estratègies lectores, adaptades a les necessitats de cada moment en els cicles i etapes posteriors.


Educació Primària
Orientacions per a la millora de la competència escrita dels nens i les nenes de l’educació primària, tant des de la vessant receptiva (lectura) com des de la vessant productiva (escriptura). Reflexions sobre el desenvolupament de la competència comunicativa de l’alumnat, acompanyades d’instruments per a la presa de decisions i propostes de millora en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura que enforteixen també el treball de la llengua de manera transversal.


Educació Secundària
Orientacions per a la millora de la competència escrita dels nois i noies de l’educació secundària, tant des de la vessant receptiva (lectura) com des de la vessant productiva (escriptura). Reflexions sobre el desenvolupament de la competència comunicativa de l’alumnat, acompanyades d’instruments per a la presa de decisions i propostes de millora en el procés d’ensenyament i d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura que enforteixen també el treball de la llengua de manera transversal.

Aprendre textos és una web desenvolupada per l'Ana Teberosky i el seu equip, al servei de la formació i actualització dels mestres de l'Educació Infantil i Primària envers l'ensenyament i l'aprenentatge del llenguatge oral i escrit.


ENTRENA'T PER LLEGIR
Recurs en línia relatiu al procés de descodificació i de comprensió lectora que permet treballar la lectura des de diferents nivells i habilitats. Primària i Nouvinguts. Forma part de l’EDU 365.cat.


ELS CONTES DEL TOM I LAIA
Lectura i audició de contes amb activitats de comprensió. Ideal per a CI, també per a treballar autònomament a CM.


CONTES SPC
Recull de 8 contes que treballen els Sistemes Augmentatius i Alternatius de la Comunicació (SAAC) d'una manera lúdica i motivadora per potenciar la comunicació en els alumnes tenint en compte les seves limitacions. Són interessants per a EI, CI i Nouvinguts petits. Autors Òscar Morales i Joan Antoja.

Guies de lectura de 11 llibres amb activitats de comprensió per abans i després de llegir. A partir del Cicle Mitjà de Primària. Guies de lectura de 6 contes amb activitats de comprensió per abans i després de la lectura en castellà. A partir del Cicle Mitjà de Primària.

VOY A LEER !
Guies de lectura de 6 contes amb activitats de comprensió per abans i després de la lectura en castellà. A partir del Cicle Mitjà de Primària.
54 guies de lectura de llibres. Exercicis per abans i després de llegir.
Comprensió i anàlisi de l’obra. Destinat a l’alumnat de l’ESO, amb tres graus de dificultat. 32 guies de lectura de llibres en castellà. Exercicis per abans i després de llegir. Comprensió i anàlisi de l’obra. Destinat a l’alumnat de l’ESO, amb tres graus de dificultat.


    LEER Y DESCUBRIR
32 guies de lectura de llibres en castellà als muds ESO de l’EDU 365. Exercicis per abans i després de llegir. Comprensió i anàlisi de l’obra. Destinat a l’alumnat de l’ESO, presenta tres graus de dificultat.


QUADERN DIGITAL
CUADERNO  DIGITAL
Lectura i escriptura de diferents tipologies textuals en català i castellà.  Adreçat a ESO.


17 unitats de la literatura catalana per temes. Lectura i audició de textos i exercicis de comprensió.18 unitats de la literatura castellana per temes. Lectura i audició de textos i exercicis de comprensió. Adient per a ESO i Batxillerat.LITERATURA castellana
18 unitats de la literatura castellana per temes. .  Lectura i audició de textos i exercicis de comprensió. Adient per a ESO i Batxillerat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada