dijous, 27 de setembre de 2012

MILLORA DE L'APRENENTATGE INICIAL DE LA LECTURA (PARVULARI I CICLE INICIAL)

Us  presentem els materials de la jornada "Millora de l'aprenentatge inicial de la lectura (Parvulari i Cicle Inicial)",  realitzada per la inspectora Sra. Dolors Gispert.

Es van tractar aspectes com: el per què cal millorar,   normativa, habilitats de descodificació i comprensió lectora, la selecció de materials i activitats, l'enfocament social d'aprenentatge de la lectura, l'avaluació, el paper del mestres, ....

Altres materials esmentats:
Recursos que podeu trobar a la biblioteca del Servei Educatiu.


  • Gispert, Dolors; Ribas, Lurdes. Alumnado con dificultades en el aprendizaje de la lectura. Barcelona: Graó, 2010 (Escuela Inclusiva; 1)
  • Fons Esteve, Montserrat. Llegir i escriure per viure. Alfabetització inicial i ús real de la llengua escrita a l’aula. La Galera
  • Català, Glòria; Català, Mireia; Molina, Encarna; Monclús, Rosa. Avaluació de la comprensió lectora. Vol. I Proves ACL. Cicle inicial de Primària. Barcelona: Graó, 125
  • Català, Glòria; Català, Mireia; Molina, Encarna; Monclús, Rosa. Avaluació de la comprensió lectora.  Proves ACL. Barcelona: Graó, 104
  • Cassany, Daniel; Luna, Marta; Sanz, Glòria: Ensenyar llengua. Barcelona: Graó, 106
  • Palou, Juli; Bosch, Carmina; altres. La llengua oral a l’escola. Barcelona: Graó, 143
  • Camps, A; altres. Seqüències didàctiques per aprendre a escriure. Barcelona: Graó, 134
  • Díez de Ulzurrun, Ascen; altres. L’aprenentatge de la lectoescriptura des d’una perspectiva constructivista.  Vol I Activitats per fer a l’aula: textos funcionals i contes. Barcelona: Graó, 111
  • Díez de Ulzurrun, Ascen; altres. L’aprenentatge de la lectoescriptura des d’una perspectiva constructivista.  Vol II Activitats per fer a l’aula: llenguatge publicitari, periodístic, del còmic, popular, poètic i de la correspondència. Barcelona: Graó, 114
  • Ruiz Bikandi, Uri. Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y primaria. Didáctica de la Lengua y la Literatura,  2